Start / O PTF'ie / Prezentacje

Prezentacje

Jan Drzewiecki

Grzegorz Gętka

Jakub Kolbicz

Grzegorz Korwin-Szymanowski

Artur Kras

Zbigniew Kryda

Magda Łuczak-Kowalewska

Henryk Malesa

Arkadiusz Miaśkiewicz

Janusz Pysiak

Arkadiusz Pytlas

Waldemar Robak

Monika Skorłutowska

Piotr Statkiewicz

Marek Trzciński

Paweł Wołos

Tomasz Załęski