Ustawa o prawie autorskim.
Ponieważ wiele osób, interesuje prawo autorskie poniżej zamieszczamy tekst ustawy o prawie autorskim w której można znaleźć wiele ciekawych informacji. Może nie jest to ideał ustawy, ale jest obowiązujący i on określa prawa autora do dzieła (do fotografii) oraz zasady wykorzystywania wizerunku w publikacjach.

Ustawa o prawie autorskim - PDF