Historia PTF
Płockie Towarzystwo Fotograficzne istnieje od 1962 roku, inicjatorem i pierwszym prezesem był Stanisław Wlaszek. Największym sukcesem tego okresu było zorganizowanie w latach 1968 i 1969 Ogólnopolskiej Wystawy Fotografii „Reportaż”. Później działalność Towarzystwa uległa zawieszeniu aż do 16 grudnia 1979 roku kiedy to grupa byłych członków reaktywowała PTF. Wybrano nowego prezesa Tomasza Pawłowskiego. W tym czasie powstały realizowane do dzisiaj projekty: doroczna wystawa „Mój Płock”, konkursy na „Zdjęcie miesiąca”, ”Biennale Plakatu Fotograficznego”- jedyny tego rodzaju konkurs w Europie. Od 1981 roku, nieprzerwanie przez 23 lata prezesem był Zbigniew Kryda. W 1983 roku PTF przyjęło imię Aleksandra Macieszy wybitnego lekarza i społecznika a także fotografa i autora dzieła „Historia fotografii w Polsce w latach 1839-1889” – pierwszej polskiej historii fotografii. Od 1989 roku PTF prowadzi współpracę zagraniczną, naszymi partnerami są: Fotoclub Darmstadt, Skupina Havirovských Fotografu a także fotografowie z Możejek, Stendalu i Loznicy. Od 18 lutego 2004 do 21 maja 2014 funkcję prezesa pełnił Artur Kras. Na ostatnim Walnym Zebraniu - w maju 2014 roku - zgromadzeni wybrali prezesem kolegę Marka Trzcińskiego, który pełnił te funkcje do 2016 roku. W 2017 roku na Prezesa został wybrany Jan Drzewiecki. W 2021 roku na funkcję Prezesa został wybrany Waldemar Robak. Towarzystwo w organizacji imprez fotograficznych współpracuje z Urzędem Miasta Płocka, Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, Towarzystwem Naukowym Płockim, Książnicą Płocką, Płocką Galerią Sztuki i Zakładem Karnym w Płocku.