Regulamin konkursu miesiąca
Podczas comiesięcznych spotkań odbywają się konkursy miesiąca. Na koniec roku ustalane są tematy wszystkich konkursów miesiąca na następny rok. Raz w roku, podczas spotkania wigilijnego z pośród najlepszych zdjęć wybierane jest zdjęcie roku.
Tematy na bieżący rok można znaleźć: O PTF/Co, gdzie, kiedy?.

Regulamin konkursu miesiąca
 • Udział w konkursie może brać każdy uczestnik spotkania.
 • Uczestnik spotkania może zgłosić do konkursu 3 fotografie.
 • Format zdjęć jest dowolny, przy czym długość dłuższego boku nie może przekraczać 21 cm.
 • Technika tworzenia zdjęć jest dowolna z zastrzeżeniem materiału bazowego, którym musi być fotografia.
 • Osoby biorące udział w spotkaniu zostają podzielone na 2 grupy (1 i 2).
 • Każda z grup osobno zbiera i składa swoje zdjęcia.
 • Grupa (1) otrzymuje do oceny zdjęcia grupy (2); i odwrotnie grupa (2) otrzymuje zdjęcia grupy (1).
 • Każda z oceniających grup typuje po dwa zdjęcia, nominowane do głównego głosowania.
 • Pozostałymi zdjęciami grupy wymieniają się.
 • Z otrzymanej drugiej partii zdjęć, każda z grup wskazuje tylko jedno, jako dodatkową nominację do głównego głosowania. W rezultacie w głosowaniu głównym bierze udział 6 zdjęć.
 • W głosowaniu jawnym wybierane są trzy zdjęcia, o największej ilości głosów.
 • Zdjęcie, które uzyska największą ilość głosów otrzymuje tytuł zdjęcia miesiąca.
 • W przypadku równej ilości głosów następuje ponowne głosowanie, jeżeli nie przyniesie rozstrzygnięcia przyznawany jest tytuł ex aequo.