Start / O PTF'ie / Ludzie Towarzystwa

Zarząd
...Waldemar Robak
(Prezes)
...Artur Kras
(Wiceprezes)
...Ryszard Frankowski
(Skarbnik, AFRP)
...Magda Łuczak-Kowalewska
(Sekretarz)
...Jan Drzewiecki
(Członek, AFP)
Komisja Rewizyjna
...Paweł Wołos
(Przewodniczący)
...Grzegorz Gętka
...Arkadiusz Pytlas
Sąd koleżeński
Członkowie Towarzystwa
...Anna Monika Chyła
...Dorota Drzewiecka
...Krystyna Falkowska
...Michał Gąsiorowski
...Anna Jamowska
...Benedykt Józkowiak
...Jakub Kolbicz
...Grzegorz Korwin-Szymanowski
...Adam Łukawski
...Henryk Malesa
...Arkadiusz Miaśkiewicz
...Ewa Nowak
...Danuta Rogoza-Stanisławska
...Monika Skorłutowska
...Anna Słąwińska-Przybyszewska
...Piotr Statkiewicz
(AFRP)
...Dawid Sznajder
...Marek Trzciński
...Jan Waćkowski
...Tomasz Załęski
Byli Członkowie Towarzystwa
...Irena Chrostowska
...Jerzy Grawender
...Zbigniew Kryda
(AFRP)
...Marek Olič
...Janusz Pysiak
(AFRP)
...Władysław Rzeczkowski
...Jan Sulimierski
...Ryszard Ziomkowski