Start / O PTF'ie / Ludzie Towarzystwa

Zarząd
...Jan Drzewiecki
(prezes, AFP)
...Waldemar Robak
...Dorota Drzewiecka
...Artur Kras
...Magda Łuczak-Kowalewska
...Arkadiusz Pytlas
...Jacek Warszawski
Komisja Rewizyjna
...Ryszard Frankowski
(AFRP)
...Grzegorz Gętka
...Paweł Wołos
Sąd koleżeński
...Dorota Laur
(przewodnicząca sądu)
...Arkadiusz Miaśkiewicz
...Piotr Statkiewicz
(AFRP)
...Grzegorz Korwin-Szymanowski
...Łukasz Jaskólski
Członkowie Towarzystwa
...Tomasz Bombała
...Tomasz Butkiewicz
...Andrzej Dębski
...Krystyna Falkowska
...Anna Gołebiewska
...Rafał Gutowski
...Piotr Hejke
...Adrian Jasiński
...Artur Jasiński
...Benedykt Józkowiak
...Marek Kacprzak
...Magdalena Keplin
...Jakub Kolbicz
...Marek Konarski
(AFRP)
...Mariusz Korzeniewski
...Jarosław Lipczyński
...Jacek Łazowy
...Adam Łukawski
...Łukasz Markowicz
...Halina Płuciennik
(AFRP)
...Anna Przybyszewska
...Danuta Rogoza-Stanisławska
...Roman Rutecki
...Monika Skorłutowska
...Mieczysław Spanier
...Przemysław Sułek
...Dawid Sznajder
...Joanna Szymańska
...Paweł Szymerski
...Marek Trzciński
...Jan Waćkowski
...Jerzy Wernik
...Joanna Załęska
Byli Członkowie Towarzystwa
...Irena Chrostowska
...Jerzy Grawender
...Zbigniew Kryda
(AFRP)
...Marek Olič
...Janusz Pysiak
(AFRP)
...Władysław Rzeczkowski
...Jan Sulimierski
...Ryszard Ziomkowski