Start / O PTF'ie / Ludzie Towarzystwa

Zarząd
...Jan Drzewiecki
(prezes, AFP)
...Waldemar Robak
...Dorota Drzewiecka
...Artur Kras
...Magda Łuczak-Kowalewska
...Arkadiusz Pytlas
...Jacek Warszawski
Komisja Rewizyjna
...Ryszard Frankowski
(AFRP)
...Grzegorz Gętka
...Paweł Wołos
Sąd koleżeński
...Dorota Laur
(przewodnicząca sądu)
...Arkadiusz Miaśkiewicz
...Piotr Statkiewicz
(AFRP)
...Grzegorz Korwin-Szymanowski
...Łukasz Jaskólski
Członkowie Towarzystwa
...Andrzej Dębski
...Krystyna Falkowska
...Rafał Gutowski
...Artur Jasiński
...Benedykt Józkowiak
...Jakub Kolbicz
...Adam Łukawski
...Henryk Malesa
...Halina Płuciennik
(AFRP)
...Danuta Rogoza-Stanisławska
...Monika Skorłutowska
...Anna Słąwińska-Przybyszewska
...Dawid Sznajder
...Paweł Szymerski
...Marek Trzciński
...Jan Waćkowski
...Tomasz Załęski
Byli Członkowie Towarzystwa
...Irena Chrostowska
...Jerzy Grawender
...Zbigniew Kryda
(AFRP)
...Marek Olič
...Janusz Pysiak
(AFRP)
...Władysław Rzeczkowski
...Jan Sulimierski
...Ryszard Ziomkowski