Kwestionariusz wystawy
Każdy ubiegający się o dofinansowanie wystawy ze środków uzyskanych przez PTF z Urzędu Miasta musi wypełnić kwestionariusz w którym poda dane o sobie, tematyce wystawy, planowanych terminach i miejscu. Terminy składania zależne są od ogłaszanych konkursów i osoby zainteresowane powinny ustalać to z Zarządem.

Kwestionariusz zgłoszenia wystawy - PDF

Kwestionariusz zgłoszenia wystawy - DOC