Start / O PTF'ie / Prezentacje / Prezentacja fotografii i dorobku

PREZENTACJA
...Janusz Pysiak
Jestem członkiem Płockiego Towarzystwa Fotograficznego im. Aleksandra Macieszy, Związku Polskich Fotografów Przyrody i członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułem artysty fotografika (afrp). Fotografuję od 50 lat głównie krajobraz, pejzaż miejski, portret i akt w plenerze. Jestem autorem 9 wystaw indywidualnych i współautorem 31 wystaw zbiorowych (w tym 7 zagranicznych)