Start / O PTF'ie / Prezentacje / Prezentacja fotografii i dorobku

PREZENTACJA
...Piotr Statkiewicz
Większość moich fotografii przedstawia to, co nas otacza na codzień, czyli przyrodę, architekturę i ludzi. Wiele razy zachwycamy się niesamowitymi krajobrazami lub pięknym niebem odległych stron lub innych krajów, nie widząc uroków najbliższego lasu, pobliskich szuwar czy najbliższego jeziora zimą. Najczęściej pamiętamy szare niebo, brunatną wodę, zaniedbany las - a tak nie jest. Jest wiele miejsc wokół nas, które wystarczy odkryć na nowo, inaczej na nie spojrzeć i dostrzec coś innego - coś tajemniczego, może magicznego. Moimi fotografiami chcę pokazać uroki wody, nieba, krajobrazu, architektury. Jestem członkiem Płockiego Towarzystwa Fotograficznego i Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej (AFRP).