Start / Wystawy / 2024

...

Mein Płock - Darmstadt

2024-07-08 Przybyliśmy, zobaczyliśmy… i otworzyliśmy! – oczywiście naszą wystawę w „Białej Wieży”, siedzibie darmstadtskiego towarzystwa fotograficznego. Nie ... »

...

Mój Płock 2024

2024-01-19 A jego imię było czterdzieści i cztery”… Tak, jak wielkiemu Adamowi, nam również sprzyjała magiczna liczba ... »