Start / Biennale / Informacje o biennale

I Biennale Plakatu Fotograficznego [1981 rok]
Pierwsze Biennale Plakatu Fotograficznego odbyły się we wrześnio 1981 roku. Organizatorami wraz z Płockim Towarzystwem Fotograficznym były: Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Płocku oraz Dom Kultury w Płocku. Komisarzem Biennale był Andrzej Wojciech Dworaczek. W Biennale uczestniczyło 17 autorów, którzy nadesłali 58 prac.
Jury konkursu w składzie:
 • Juliusz Garstecki - przewodniczący jury ZPAF. EsFIAP
 • Jerzy Mazuś - z-ca przewodniczącego, prezes ZPAP w Płocku
 • Bogusław Buraczyński - członek jury - Dom Kultury w Płocku
 • Jerzy Maślankowski - członek jury - Przewodniczący Warszawskiej Międzywojewódzkiej Komisji Branżowej Fotografów
 • Wiesław Dyśkiewicz - członek jury - PTF
przyznało następujące nagrody:

I nagrodę
 • Zbigniew Kryda z Płocka za pracę 'Mamo'

dwie II nagrody
 • Marek Jóźków z Koszalina za pracę 'Chrońmy zabytki'
 • zespołowi autorskiemu MA-KACPER z Warszawy za zestaw prac

trzy III nagrody
 • Piotr Bilski z Grudziądza za pracę 'Dokąd idziemy'
 • Kazimierz Szymela z Wałbrzycha za pracę 'XXX'
 • Tomasz Gałązka z Płocka za pracę 'Polska 81'

wyróżnienia
 • Zbigniew Kryda z Płocka za pracę 'Odnowa'
 • Zbigniew Kryda z Płocka za pracę 'Pollena'
 • Roman Etmański z Grudziądza za pracę 'Chrońmy przyrodę polską'
 • Tomasz Gałązka z Płocka za pracę 'Aura'
 • Piotr Bielski z Grudziądza za pracę 'Zagrożenie'

Dyplomy PTF'u
 • Tomasz Dzwonkowski z Płocka za pracę 'XXX'
 • Witold Michalik z Krakowa za pracę zestaw prac
 • Zbigniew Kryda z Płocka za pracę 'Od nas zależy'
 • Marek Jóźków z Koszalina za pracę 'Chrońmy naturalne środowisko człowieka'
 • Piotr Kajmer z Elbląga za pracę 'Człowieku'
 • Adam Łukawski z Płocka za pracę 'Słowik'

Katalog I Biennale Plakatu Fotograficznego - PDF