Start / Biennale / Informacje o biennale

II Biennale Plakatu Fotograficznego [1983 rok]
II Biennale Plakatu Fotograficznego odbyły się we wrzesniu 1983 roku. Organizatorami wraz z Płockim Towarzystwem Fotograficznym były: Krajowa Agencja Wydawnicza, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Urządu Miejskiego w Płocku, Biuro Wystaw Artystycznych w Płocku oraz Dom Kultury w Płocku. Komisarzem Biennale był Wiesław Dyśkiewicz. W Biennale uczestniczyło 21 autorów, którzy nadesłali 82 prace.
Jury konkursu w składzie:
 • Zbyszko Rzeźnicki - przewodniczący jury, FIAP, Przeowdniczący Prezydium Rady Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce
 • Andrzej Brachfogel - członek jury, KAW, Redaktor Naczelny Redakcji Wydawnictw Artystycznych
 • Jerzy Mazuś - członek jury, artysta plastyk
 • Bogusław Buraczyński - członek jury - Dom Kultury w Płocku
 • Jerzy Maślankowski - członek jury - Przewodniczący Warszawskiej Międzywojewódzkiej Komisji Branżowej Fotografów, członek PTF
 • Maria Dyśkiewicz - sekretarzk jury
przyznało następujące nagrody:

dwie II nagrody - Srebrny Medal FASFP
 • Witold Nowak, Marek Freudenreich z Warszawy za pracę barwną bez tytułu
 • Maciej Stawiński z Wrocławia za pracę 'Człowiek przed barierą'

dwie III nagrody - Brązowy Medal FASFP
 • Wojciech Milewski z Gdańska-Oliwy za pracę 'V Symfonia'
 • Adam Łukawski z Płocka za pracę 'Grafika'

Dyplomy FASFP i wyróżnienia
 • Tomasz Dzwonkowski z Płocka za pracę 'Quo vadis, Polaku'
 • Jerzy Lubczyński z Jastrzębia Zdroju za pracę 'XXX-A'
 • Zbigniew Kryda z Płocka za pracę 'Drzwi Płockie - I'

Nagrodę Prezesa PTF
 • Tomasz Gałązka z Płocka za pracę 'Biennale'

Nagrodę KAW
 • Tomasz Dzwonkowski z Płocka za pracę 'Quo vadis, Polaku'

Katalog II Biennale Plakatu Fotograficznego - PDF