Start / Biennale / Informacje o biennale

III Biennale Plakatu Fotograficznego [1985 rok]
III Biennale Plakatu Fotograficznego odbyły się w sierpniu 1985 roku. Organizatorami wraz z Płockim Towarzystwem Fotograficznym były: Krajowa Agencja Wydawnicza, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Płocku, Biuro Wystaw Artystycznych w Płocku oraz Dom Kultury w Płocku. Komisarzem Biennale był Wiesław Dyśkiewicz. W Biennale uczestniczyło 26 autorów, którzy nadesłali 100 prac.
Jury konkursu w składzie:
 • Janina Fijałkowska - przewodnicząca jury, Kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie
 • Edward Hartwig - członek jury, ZPAF
 • Andrzej Brachfogel - członek jury, KAW, Redaktor Naczelny Redakcji Wydawnictw Artystycznych
 • Zbyszko Rzeźnicki - członek jury, Przewodniczący Prezydium Rady Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce
 • Jerzy Mazuś - członek jury, Związek Artystów Malarzy i Grafików
 • Tomasz Dzwonkowski - członek jury - sekretarz PTF'u
przyznało następujące nagrody:

Grand Prix
 • Jacek Stefan z Wrocławia za pracę 'Topology Today'

Złoty Medal FASFwP
 • Adam Łukawski z Płocka za pracę 'Fascynacje'

Srebrny Medal FASFwP
 • Tomasz Woyda z Warszawy za pracę 'Tel.998'

Brązowy Medal FASFwP
 • Eugeniusz Nurzyński z Gdańska za pracę 'Galeria el'

Dyplomy i wyróżnienia
 • Edyta Bilska z Grudziądza za pracę 'Pokój'
 • Piotr Bilski z Grudziądza za pracę 'Cel Polityki Imperializmu?'
 • Zbigniew Kryda z Płocka za pracę 'Nektar śmierci'

Nagrodę KAW
 • Adam Łukawski z Płocka za pracę 'Fascynacje'

Nagrodę Prezesa PTF
 • Adam Łukawski z Płocka za pracę 'Warszawska Jesień'

Katalog III Biennale Plakatu Fotograficznego - PDF