Start / Biennale / Informacje o biennale

XIV Biennale Plakatu Fotograficznego [2007 rok]
XIV Biennale Plakatu Fotograficznego odbyło się w czerwcu 2007 roku. Organizatorami wraz z Płockim Towarzystwem Fotograficznym były: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, Muzeum Mazowieckie w Płocku. Głównym sponsorem był Urząd Miasta Płocka.
W biennale wzięło udział 36 autorów, którzy nadesłali 76 prac.
Patronat medialny nad Biennale objął Biuletyn Fotograficzny.
Biuletyn Fotograficzny

Jury konkursu w składzie:
 • Jan Drzewiecki - członek Zarządu PTF, AFRP , członek ZPAF
 • Marek Grygiel - kurator fotografii w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, członek Korespondent Niemieckiej Akademii Fotografii, Kierownik Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie
 • Ales Milerský - artysta fotografik z Czeskiej Republiki
 • Wojciech Prażmowski - wykładowca PWSFTVIT w Łodzi, członek ZPAF
 • Tadeusz Rolke - wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim-Warszawska Szkoła Fotografii, członek ZPAF

przyznało następujące nagrody:

 • Grand Prix
  Medal Aleksandra Macieszy i Nagrodę Prezydenta Miasta Płocka w wysokości 4000
  za pracę "Spokojnie to tylko pasażer" otrzymał Grzegorz Klatka

 • I Nagroda
  Złoty Medal „Płock” i Nagrodę Prezydenta Miasta Płocka w wysokości 3000
  za pracę "Carmen" otrzymał Radosław Szajbo
 • II Nagroda
  Srebrny Medal „Płock” i Nagrodę Prezydenta Miasta Płocka w wysokości 2000
  za pracę "Spieszmy się kochać ludzi" otrzymał Kacper Nurzyński
 • III Nagroda
  Brązowy Medal „Płock” i Nagrodę Prezydenta Miasta Płocka w wysokości 1000
  za pracę "Infant" otrzymał Piotr Hejke

 • Wyróżnienie
  Dyplom Honorowy PTF i Nagrodę Prezydenta Miasta Płocka w wysokości 500
  za pracę "Słowa" otrzymał Kamil Barański
 • Wyróżnienie
  Dyplom Honorowy PTF i Nagrodę Prezydenta Miasta Płocka w wysokości 500
  za pracę "Globalne ocieplenie" otrzymała Agnieszka Parkitna
 • Wyróżnienie
  Dyplom Honorowy PTF i Nagrodę Prezydenta Miasta Płocka w wysokości 500
  za pracę "Bibliofilia" otrzymała Magda Bartkiewicz-Podgórska
 • Wyróżnienie
  Dyplom Honorowy PTF i Nagrodę Prezydenta Miasta Płocka w wysokości 500
  za pracę "Vitae Valor" otrzymał Piotr Barszczowski

Katalog XIV Biennale Plakatu Fotograficznego - PDF