Start / Wystawy / Informacje o wystawie

Mój Płock 2020 - 2020-01-21
Czterdziesta wystawa fotograficzna 'Mój Płock'
Tak, tak... Właśnie obchodziliśmy nadzwyczaj okazały jubileusz – wystawa 'Mój Płock' odbyła się po raz czterdziesty, mamy zatem powody do dumy, ponieważ jest to najstarsze, cykliczne wydarzenie kulturalne w naszym mieście. Jak to się zaczęło? Z inicjatywy naszych 'ojców założycieli' Towarzystwa - Zbigniewa Krydy i Wiesława Dyśkiewicza. To właśnie oni w 1980 roku - w samym środku stanu wojennego wymyślili, żeby dać ludziom coś więcej i oderwać ich od twardych realiów życia. Według założeń pomysłodawców wystawa i jednocześnie konkurs miały wykorzystywać niepowtarzalne walory krajobrazowe naszego otoczenia i jednocześnie dokumentować Płock w okresie dynamicznych przemian urbanizacyjnych oraz industrialnych. Stare, powiatowe miasteczko z roku na rok odchodziło w zapomnienie, ustępując miejsca nowoczesnej aglomeracji związanej z rozwojem „Petrochemii. Z czasem zakres tematyki prac poszerzył się o nową problematykę – zagadnienia społeczne, kulturalne, psychologiczne, przemiany i wydarzenia polityczne, a w ostatnim czasie nawet o zagrożenia ekologiczne.
Powróćmy jednakże do naszego jubileuszu; tradycyjnie strzeliły korki od szampana, a publiczność odśpiewała gromkie 'Sto lat!' i winszowano nam nie mniejszej werwy i pasji na wiele kolejnych dziesięcioleci.
W tegorocznym konkursie zaprezentowano 25 prac 12 autorów: Anny Moniki Chyły, Jacka Czuryło, Doroty Drzewieckiej, Jana Drzewieckiego, Krystyny Falkowskiej, Grzegorza Gętki, Artura Krasa, Magdaleny Łuczak – Kowalewskiej, Waldemara Robaka, Danuty Rogozy – Stanisławskiej, Piotra Statkiewicza i Marka Trzcińskiego.
Konkursowe jury przyznało pierwszą nagrodę zdjęciu Grzegorza Gętki, drugie miejsce zdobyła praca Danuty Rogozy – Stanisławskiej, natomiast trzecie miejsce zajęło zdjęcie Waldemara Robaka, które również zdobyło nagrodę publiczności.
Gratulujemy zwycięzcom tegorocznego, czterdziestego konkursu „Mój Płock”.

Opracowanie: Waldemar Robak