Start / Kronika / 2024 / wydarzenie

Spotkanie kwietniowe - 2024-04-17
Nasze kwietniowe spotkanie trudno by było nazwać konwencjonalnym. Rozpoczęliśmy niezwykle uroczyście, ponieważ nasze Stowarzyszenie uhonorowało Panią Halinę Płuciennik statusem Członkini Honorowej PTF. Nasza płocka fotografka jest osobą powszechnie znaną w świecie kultury, a jej dorobek artystyczny budzi podziw i uznanie. Ale nie tylko fotograficzne perełki zbierała przez lata Pani Halina; bardzo chętnie podzieliła się z nami garścią ekscytujących wspomnień, przeżyć i profesjonalnych doświadczeń.
Podbudowani tą, jakże miłą naszym sercom fotograficzną opowieścią, z zapałem zabraliśmy się do ustalenia, kto z nas najdosadniej woła „Nie lubię poniedziałku”! Rzecz jasna, wydzierać się w środku miasta bez powodu zakrawałoby na prostactwo, a może nawet obskurantyzm, zatem zdecydowanie lepiej pokazać to fotografią. Szybko okazało się, że to ta piękniejsza połowa ludzkości w tę środę zgarnia najlepsze karty; pierwsze miejsce zdobyła Ewa Nowak, drugie zajął Michał Pluszcz, a trzecie Michał Gąsiorowski.
A już za miesiąc zmierzymy się z tematem „Performance”