Start / Kronika / 2024 / wydarzenie

Spotkanie w czerwcu - 2023-06-21
Tym razem w czasie naszego tradycyjnego spotkania Płockiego Towarzystwa Fotograficznego im. Aleksandra Macieszy wyciągnęliśmy naprawdę ciężkie działa! Na szczęście nikt do nikogo nie strzelał, jednakże wyrażenie fundamentalnych kategorii filozoficznych z zakresu aksjologii za pomocą li tylko obrazu bezdyskusyjnie trzeba uznać za swego rodzaju wyczyn. Czy nasz eksperyment się powiódł, czy rzeczywiście udało się poprzez fotografię ukazać „Prawdę i Fałsz”? Według uczestników spotkania z tym niełatwym zadaniem konkursowym najlepiej poradził sobie Michał Gąsiorowski, tuż za nim uplasował się Kamil Opas, tymczasem trzecie miejsce przypadło Piotrowi Statkiewiczowi.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim, którzy wzięli udział w tak niezwykle wymagającym wyzwaniu! A w lipcu spotykamy się w plenerze na „Weronice”.