Start / Kronika / 2023 / wydarzenie

Spotkanie w styczniu - 2023-01-18
Można śmiało powiedzieć, że zprzytupem rozpoczęliśmy sześć dziesiąty pierwszy… tak! - dokładnie sześćdziesiąty pierwszy rok naszej działalności. Podczas naszego styczniowego spotkania przypomnieliśmy sobie życiorys i dorobek członka honorowego naszego Towarzystwa i wielkiego przyjaciela naszej społeczności - Edwarda Hartwiga. To zadziwiające, jak wiele po sobie pozostawił i jak często jego fotograficzne dokonania wciąż stają się przedmiotem twórczych inspiracji. .
Rozstrzygnęliśmy również, nie bez żarliwych dyskusji, konkurs na fotografię miesiąca. Tym razem dociekaliśmy, jak najtrafniej pokazać „Żywioł”. Jak się okazało, w kwestii żywiołu w cuglach pokonała innych rywali Anna Jamowska, drugie miejsce zajął Grzegorz Gętka, a trzecie Jan Drzewiecki.
GRATULACJE! .
W lutym zajmiemy się nie mniej intrygującą kwestią, ponieważ tematem konkursu będą „Niewinne igraszki”… .