Start / O PTF'ie / Ludzie Towarzystwa

Zarząd
...Waldemar Robak
(Prezes)
...Artur Kras
(Wiceprezes)
...Ryszard Frankowski
(AFRP, Skarbnik)
...Magda Łuczak-Kowalewska
(Sekretarz Zarządu)
...Jan Drzewiecki
(AFP, członek Zarządu)
Komisja Rewizyjna
...Grzegorz Gętka
...Paweł Wołos
...Dorota Drzewiecka
Sąd koleżeński
...Dorota Laur
(przewodnicząca sądu)
...Arkadiusz Miaśkiewicz
...Piotr Statkiewicz
(AFRP)
Członkowie Towarzystwa
...Andrzej Dębski
...Krystyna Falkowska
...Rafał Gutowski
...Artur Jasiński
...Łukasz Jaskólski
...Benedykt Józkowiak
...Jakub Kolbicz
...Grzegorz Korwin-Szymanowski
...Adam Łukawski
...Henryk Malesa
...Halina Płuciennik
(AFRP)
...Arkadiusz Pytlas
...Danuta Rogoza-Stanisławska
...Monika Skorłutowska
...Anna Słąwińska-Przybyszewska
...Dawid Sznajder
...Paweł Szymerski
...Marek Trzciński
...Jan Waćkowski
...Jacek Warszawski
...Tomasz Załęski
Byli Członkowie Towarzystwa
...Irena Chrostowska
...Jerzy Grawender
...Zbigniew Kryda
(AFRP)
...Marek Olič
...Janusz Pysiak
(AFRP)
...Władysław Rzeczkowski
...Jan Sulimierski
...Ryszard Ziomkowski