Start / Kronika / 2022 / wydarzenie

Spotkanie w marcu. - 2022-03-16
Powiada się, że „w marcu, jak w garncu…” i nasze spotkanie potwierdziło to stare porzekadło. Najpierw podyskutowaliśmy sobie, w jaki sposób malarstwo i fotografia wchodziły ze sobą w różnorakie zależności i koniunkcje, jak przenikały się pomysły i idee. Następnie zastanawialiśmy się nad skutkami przemian w zakresie estetyki, która dokonała się na przełomie XIX i XX wieku; jaki wpływ miała rewolucja, którą zapoczątkował ruch anty-sztuki – kubizm, futuryzm, dadaizm, abstrakcjonizm i surrealizm. Na koniec nasze rozważania skoncentrowały się wokół „fotograficznego” okresu w twórczości Zdzisława Beksińskiego; zdania co do jego rozwiązań artystycznych były podzielone, ale to przecież clou każdej dyskusji. Omówiliśmy także temat zdjęcia miesiąca przewidziany w następnym, kwietniowym spotkaniu, bo „Cyklopia perspektywa” jest zagadnieniem skomplikowanym, wymagającym odpowiedniego, teoretycznego przygotowania, jak też przemyślanego projektu. Na koniec przystąpiliśmy do wyboru fotografii miesiąca. Jak się okazało, temat „Impuls” zainspirował nas do najprzeróżniejszych interpretacji. Tym razem najwyższe, jak i drugie miejsce na pudle zajęła nasza nowa członkini Ewa Nowak, natomiast trzecie miejsce zdobył Arek Pytlas. Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy.