Start / Kronika / 2022 / wydarzenie

Spotkanie w styczniu - 2022-01-19
Na naszym styczniowym spotkaniu 'działo się, oj działo!'. Porozmawialiśmy sobie, jak rozumieć ten 'Folklor' i czego w nim szukać – autentyczności, rytmu, koloru, ruchu, energii, harmonii, a może piękna? I czy piękno w fotografii jest atrybutem koniecznym? Przywołaliśmy w dyskusji stwierdzenie François Soulages'a – Fotografia nie odwzorowuje rzeczywistości, tylko ją kreuje. Porozmawialiśmy sobie w tym kontekście, jaką rolę odegrał w rozwoju fotografii polski piktorializm, a także co mieści się w obszarze określenia fotografii artystycznej. Na koniec wybraliśmy zdjęcia miesiąca, Pierwszym i drugim miejscem uhonorowaliśmy Arkadiusza Pytlasa, trzecie miejsce na 'pudle' przypadło Tomaszowi Załęskiemu.