Start / Kronika / 2023 / wydarzenie

Spotkanie w kwietniu - 2023-04-19
Tym razem, tak jak sobie wcześniej obiecaliśmy, w czasie kwietniowego spotkania przeprowadziliśmy warsztaty z plakatu fotograficznego. Pomimo uporczywego „rzeźbienia” w tej jakże trudnej, nie poddającej się łatwo obróbce materii, nikt z audytorium nie odniósł żadnych ran ciętych, ani kłutych. Nasz prelegent – Jan Drzewiecki dał nam widomy przykład, w jaki sposób profesjonalnie wdrażać zasady BHP i unikać niepotrzebnych perforacji powłoki cielesnej.
Tak zatem ochroniliśmy nasze nikczemne ciała, ale co z duszą? Tu właśnie wybawił nas z opresji wykład Jana Drzewieckiego. Po pierwsze dowiedzieliśmy się, że dyletanckie stosowanie fontów w plakacie może zniweczyć cały, nawet najbardziej genialny pomysł; po wtóre nie zdawaliśmy sobie sprawy, że fonty zawierają w sobie aspekt psychologiczny, silnie oddziałujący na odbiorcę i wzbudzający różnorakie emocje. Po trzecie, poznaliśmy różnorodne sposoby użycia fontów w celu stworzenia kompozycji i wzmocnienia siły wyrazu. A po czwarte teraz już wiemy, że plakat jest taką formą przekazu, która w ułamku sekundy ma trafić do odbiorcy i być w pełni zrozumiała.
Sporo fachowej wiedzy, jak na jedno spotkanie… teraz już nic nie będzie już takie samo.
Na sam koniec kolegium ekspertów, w skład którego weszli Jan Drzewiecki, Artur Kras, Ryszard Frankowski, Piotr Statkiewicz i Marek Trzciński oceniło złożone przez nas projekty plakatu fotograficznego. Na wyróżnienie zasłużyła piękna fotografia Ewy Nowak, którą jury określiło jako świetną kanwę do plakatu filmowego, tymczasem pierwsze, drugie i trzecie miejsce w konkursie bezceremonialnie zagarnął Waldemar Robak. No, tego koleżeństwu po prostu się nie robi!

Tekst: Waldemar Robak Zdjęcia: Ewa Nowak