Start / Kronika / 2022 / wydarzenie

Spotkanie we wrześniu. - 2019-09-18
Powakacyjne spotkanie naszego Towarzystwa było jak zwykle okazją do ożywionej dyskusji, ale przynajmniej na początku rozważania zebranych zdominowała poezja, która była w tym miesiącu tematem tradycyjnego konkursu. W pierwszej kolejności należało postawić sobie pytanie, czy ten gatunek dzieła literackiego można w ogóle przenieść na grunt fotografii, a jeśli już odpowiedzieliśmy na nie twierdząco, pozostało nam poszukać takich środków plastycznego wyrazu, które najtrafniej oddałyby charakter liryki.
Do konkursu zgłoszono kilkadziesiąt fotografii. Nasze poszukiwania przebiegały w różnych kierunkach. Jedni znaleźli istotę poezji w jej strukturze, w jej rytmie wynikającym z podziału na rymy i strofy, inni z kolei upatrywali jej sedna w świecie różnorodności koloru i form, ale także doszliśmy do wniosku, iż jednym z niezwykle istotnych atrybutów liryki jest jej nieokreśloność, wieloznaczność i metaforyczność. Jednakże jak doskonale wiemy, naszymi wyborami kierują całkiem subiektywne odczucia, skojarzenia oraz interpretacje, tak też było i tym razem. Największe uznanie zebranych zyskała fotografia wykonana przez Piotra Statkiewicza, drugie miejsce zajęło zdjęcie Waldemara Robaka, a trzecie - Anny Chyły.
Po zakończeniu konkursu nie obyło się bez tradycyjnego 'hydeparku'. Tym razem przeanalizowaliśmy przypadek muzyka, który został ukarany sądownie, ponieważ grał na instrumencie we własnym mieszkaniu, zakłócając spokój sąsiadom. Czy zatem twórczość może być wystarczającym powodem, aby ingerować w inne sfery życia społecznego? W zdecydowanej większości uznaliśmy, iż aktywność artystyczna nie może być traktowana w sposób uprzywilejowany i powinna być podejmowana w miejscu i czasie zgodnym z zasadami życia społecznego.
A przed nami już za miesiąc czeka nas kolejne, fotograficzne wyzwanie, ponieważ tematem konkursu będzie 'Taniec'.

Fotografie: Jan Drzewiecki