Start / Kronika / 2019 / wydarzenie

Spotkanie 2017.09.20 - 2017-09-20
Nasze pierwsze spotkanie po wakacyjnej przerwie było nadzwyczaj inspirujące. Na samym początku Artur Kras przedstawił wszystkie wydarzenia kulturalne w naszym mieście, które w jakiejś mierze są związane z fotografią. Następnie omówił projekt związany z corocznymi obchodami 'ulicy Themersonów' - 'Poetyckie pranie'. W ogólnej dyskusji ustalono, że przyłączamy się do tego wydarzenia, szukamy swych zasobach poetyckiej fotografii i do 30 września co najmniej 1 cyfrowy plik przesyłamy do Artura Krasa na adres mailowy foto.kras@wp.pl, który we współpracy z Książnicą Płocką wykona odbitki.
Pierwsza wystawa naszych prac przeplecionych wersami poetów będzie miała miejsce właśnie w Książnicy, potem planuje się kolejne ekspozycje w Płocku. Naprawdę warto z tej okazji skorzystać, uruchomić pokłady wyobraźni, poszukać w swych archiwach zdjęć z metaforycznym kontekstem. W demokratycznym głosowaniu zmieniliśmy również temat październikowego konkursu miesiąca na 'Fotografię poetycką', co na pewno pomoże nam w 'lirycznych' eksploracjach.
Oczywiście nie obyło się bez konkursu miesiąca. Tym razem naszym fotograficznym zadaniem stała się 'Alkowa'. Niby łóżko, ale nie tylko łóżko... W alkowie dzieją się rzeczy sekretne, skrywamy je przed wzrokiem osób postronnych, tu rodzi się namiętność, wzajemna czułość i uwielbienie... Jak pokazać to wszystko tylko obrazem, a tym bardziej za pomocą fotografii?
Na początku chyba trzeba uciszyć własne emocje, oddzielić to co w wizjerze, od tego co przed obiektywem. Potem poszukać recepty, jak nie przegadać tematu, nie potraktować zbyt dosłownie – nachalność skojarzeń może zabić najlepszą fotografię.
Tak zatem czy istnieje jakakolwiek alternatywa? Owszem, podejść do tak ambitnego zadania z pewnym luzem, puścić wodze wyobraźni, czegoś nie dopowiedzieć, żeby z samego oglądania fotografii wynikała satysfakcja dla widza, który na własny użytek może stworzyć własny scenariusz wydarzeń z alkowy. W naszym tradycyjnym glosowaniu zwyciężyła fotografia Krystyny Falkowskiej – wszyscy zebrani podkreślali niezwykłe walory malarskie zdjęcia, przypominające barokowy, czy też rokokowy entourage, osiągnięty poprzez zastosowanie miękkiego, rozproszonego oświetlenia.
Na drugim miejscu uplasowało się zdjęcie Doroty Drzewieckiej, które to z kolei było często określane przez uczestników jako najbardziej fotograficzne ze względu na zastosowanie głębokich partii cienia skrywających osobę znajdującą się na pierwszym planie, równoważonych intensywnymi obszarami światła aranżującymi przestrzeń sceny, a także harmonijną, zrównoważoną kompozycję. Trzecią wyróżnioną fotografią była praca Waldemara Robaka, w której odwołano się do pewnych funkcjonujących powszechnie stereotypów, występujących w alkowie rzeczy – symboli.
Nasze wrześniowe spotkanie zakończyliśmy luźną rozmową, czyli naszym zwyczajowym Hyde – Parkiem.

Opracowanie: Waldemar Robak
Fotografie: Grzegorz Gętka