Start / Kronika / 2018 / wydarzenie

Spotkanie 2017.06.21 - Zwyczajne Walne Zebranie za 2016 r. - 2017-06-21
Spotkanie czerwcowe było połączeniem spotkania miesięcznego ze Zwyczajnym Walnym Zebraniem Sprawozdawczym za 2016 rok.
Spotkanie rozpoczęło się od pokazu dwóch prezentacji Krystyny Falkowskiej. Następnie rozstrzygnięty został konkurs miesiąca, którego tematem była martwa natura. Po krótkiej dyskusji czym jest martwa natura przeszliśmy do głosowania. W wyniku głosowania pierwsze miejsce zajęła fotografia Piotra Statkiewicza, drugie Krystyny Falkowskiej i trzecie znów Piotra.
Po konkursie miesiąca rozpoczęło się Walne Sprawozdawcze za 2016 rok. Aby nie rozwodzić się na przebiegiem zebrania, to powiem tyle że wybrano prezydium zebrania, w którym byli: Dorota Laur, Dorota Drzewiecka i Waldemar Robak, którzy w bardzo sprawny sposób przeprowadzili całe zebranie. Wybrano osoby do poszczególnych komisji, odczytano sprawozdania: Zarządu, Komisji Rewizyjne i Sądu Koleżeńskiego. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte a Zarządowi udzielono absolutorium. Na koniec była jeszcze informacja nt. planowanego pleneru Weronika, który jest planowany na sobotę 8 lipca - nad Wisłą. Szczegóły dotyczące miejsca i składki będą rozsyłane na bieżąco.