Start / Kronika / 2018 / wydarzenie

Spotkanie 2017.04.19 - 2017-04-19
W kwietniu spotkanie PTF poświęcone było głównie prezentacjom Jurka Wernika nt. Wenecji i Sannik oraz konkursowi miesiąca o temacie 'Metafora'. Po prezentacjach Jurka przeprowadziliśmy konkurs miesiąca. Nie był to łatwy temat co spowodowało sporo dyskusji w trakcie głosowania. Drugie i trzecie miejsca zostały wybrane w dodatkowym głosowaniu. Pierwsze miejsce było bezapelacyjne i zajęła fotografia Janka Drzewieckiego przedstawiająca profil kobiet-zakonnicy, ułożony z różańca. Na drugim miejscu znalazła się fotografia Piotra Statkiewicza ukazująca ostatnie szczeble drabiny prowadzącej do nikąd. Trzecie miejsca to fotografia Andrzeja Witkowskiego, przedstawiająca kobietę udręczona, może nawet zniewoloną. Na koniec spotkania Janek - na podstawie swojego doświadczenia - omówił co sprawdza się przy czyszczeniu matryc.

Opracowanie : Piotr Statkiewicz
Fotografie: Grzegorz Gętka