Start / Kronika / 2018 / wydarzenie

Nadzwyczajne Walne Zebranie cz. 4 - 01.03.2017 - 2017-03-01
1 marca 2017 roku o godzinie 18:00 wznowiono obrady Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Płockiego Towarzystwa Fotograficznego im. Aleksandra Macieszy. W tej części zebrania udział wzięło 15 członków Towarzystwa spośród 50 członków. Po rozpoczęciu obrad przez przewodniczącego Artura Krasa przeprowadzono dyskusję nt. kandydatury Jana Drzewieckiego na Prezesa PTF oraz propozycji osób do poszczególnych organów stowarzyszenia: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Wszystkie osoby które wyraziły chęć pracy na rzecz towarzystwa, wyrażały chęć omówienia swoich roli i zadań. Przewodniczący Artur zaproponował kolejną przerwę w obradach i zgłosił wniosek proponując dalsze obrady Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przeprowadzić w dniu 15 marca 2017 roku. Wniosek został przegłosowany i przyjęty jednogłośnie.