Start / Kronika / 2018 / wydarzenie

Nadzwyczajne Walne Zebranie cz. 3 - 01.02.2017 - 2017-02-01
W dniu 1 lutego 2017 roku o godzinie 18:00 wznowiono obrady Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Płockiego Towarzystwa Fotograficznego im. Aleksandra Macieszy. W tej części zebrania wzięło udział 16 członków Towarzystwa. Po rozpoczęciu obrad stwierdzono nieobecność Arkadiusza Pytlasa - członkiem komisji Uchwał i Wniosków. W związku z tym przeprowadzono wybory uzupełniające do komisji Uchwał i Wniosków - zgłoszono kandydaturę Tomasza Bombała. W głosowaniu kandydatura kolegi Tomka została przyjęta jednogłośnie. Kontynuując Wybory Prezesa Towarzystwa, Przewodniczący Zebrania Przewodniczący Zebrania zwrócił się do zgromadzonych o zgłaszanie kandydatur na funkcję Prezesa. Ponownie nikt z proponowanych osób nie wyraził zgody na kandydowanie. Po krótkiej dyskusji, przewodniczący Artur Kras zaproponował kolejną przerwę w obradach i zgłosił wniosek proponując dalsze obrady Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przeprowadzić w dniu 1 marca 2017 roku. Wniosek został przegłosowany i przyjęty jednogłośnie. Na tym zakończono obrady w dniu 1 lutego 2017 roku.

Opracowanie: Piotr Statkiewicz
Fotografie: Grzegorz Gętka